1. isim, spor Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma.

2. mecaz, Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma
"Bu işte şike var."